از آمار مبهم تولید کیسه های پلاستیکی در تهران تا «اپیدمی پلاستیک»

از آمار مبهم تولید کیسه های پلاستیکی در تهران تا «اپیدمی پلاستیک»

[ad_1] دنیای صنعتی و مدرن با ابزار و وسایل خاصی که به زندگی تک تک مردم آورده است، تعریف می شود. گاه استفاده از آن وسایل آن قدر در زیست شهروندان مرسوم می شود که دیگر کسی به جایگزینی یا حتی مضرات آن فکر نمی کند، مهم این است که چه چیز زندگی را برای …

ادامه مطلب