بعد از قرنطینه چه تغییری می کنیم؟!

بعد از قرنطینه چه تغییری می کنیم؟!

[ad_1] کمی خودمان را از کنجش بیرون بکشیم ، با او کلنجار برویم و حقیقتش را کشف کنیم ، قطعا عاشقش می شویم ، شاید هیاهوی بیرون خانه ما را از خود غافل کرده بود، این روزها فرصتی است برای یافتن دوباره ی خود… . عصر ایران ؛ مبینا محمدی – بعضی هامان کتاب خوان تر …

ادامه مطلب