برگزاری رقابت‌های جهانی و قاره‌ای کشتی در سال 2020

برگزاری رقابت‌های جهانی و قاره‌ای کشتی در سال 2020

[ad_1] با تصمیم اتحادیه جهانی کشتی، رقابت‌های جهانی جوانان و زیر ۲۳ سال و همچنین رقابت‌های قاره ای نوجوانان، جوانان و زیر ۲۳ سال در سال ۲۰۲۰ برگزار می‌شود. به گزارش ایسنا، نناد لالوویچ رییس اتحادیه جهانی کشتی پس از تشکیل جلسه کمیسیون فنی اتحادیه جهانی کشتی و بررسی های صورت گرفته، تصمیمات اتخاذ شده …

ادامه مطلب

برگزاری رقابت‌های جهانی و قاره‌ای کشتی در سال 2020

برگزاری رقابت‌های جهانی و قاره‌ای کشتی در سال 2020

[ad_1] با تصمیم اتحادیه جهانی کشتی، رقابت‌های جهانی جوانان و زیر ۲۳ سال و همچنین رقابت‌های قاره ای نوجوانان، جوانان و زیر ۲۳ سال در سال ۲۰۲۰ برگزار می‌شود. به گزارش ایسنا، نناد لالوویچ رییس اتحادیه جهانی کشتی پس از تشکیل جلسه کمیسیون فنی اتحادیه جهانی کشتی و بررسی های صورت گرفته، تصمیمات اتخاذ شده …

ادامه مطلب