کرونا؛ بیکاریِ باربران مرزی و دستِ بسته‌ی دولت

کرونا؛ بیکاریِ باربران مرزی و دستِ بسته‌ی دولت

[ad_1] کارگران در شهرهای مرزی هم کار خود را از دست داده‌اند و هم از بیمه‌های اجتماعی محروم هستند. آنها برای عادی شدن شرایط لحظه‌شماری می‌کنند، چون بسته‌های حمایتی عملا دردی از آنها دوا نکرده و مشکلات معیشتی‌شان به قوت خود باقی است. به گزارش ایلنا، اغلب کسانی که در شهرهای غیرمرزی زندگی می‌کنند، بنادر …

ادامه مطلب