پورنوگرافی چیست و چه اثری بر مغز و رابطه جنسی دارد؟

پورنوگرافی چیست و چه اثری بر مغز و رابطه جنسی دارد؟

[ad_1] درباره پورنوگرافی بر خالاف اعتیادهای دیگری همچون الکل، مواد و سیگار نمی‌توان به‌راحتی گفتگو کرد. والدین نیز درباره آن با فرزندان خود گفتگو نمی‌کنند و با وجود آنکه همه‌جا در اطراف ما حضور دارد، همگی به‌گونه‌ای وجود آن را انکار می‌کنیم. تابوی گفتگو درباره پورنوگرافی و بی‌خبری و ناآگاهی درباره آن باعث تشدید مشکلات …

ادامه مطلب