رونمایی از نخستین برج مراقبت سیار داخلی

[ad_1] معاون عملیات هوانوردی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران با اشاره به رشد نسبی پروازهای عبوری و داخلی فضای کشور در یک ماه اخیر پیش بینی کرد که با توجه به نرخ صعودی در ماه های آتی احتمالا شاهد افزایش 20 تا 30 درصدی پروازها نسبت به موقعیت کنونی باشیم. به گزارش عصر …

ادامه مطلب

رونمایی از نخستین برج مراقبت سیار داخلی

[ad_1] معاون عملیات هوانوردی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران با اشاره به رشد نسبی پروازهای عبوری و داخلی فضای کشور در یک ماه اخیر پیش بینی کرد که با توجه به نرخ صعودی در ماه های آتی احتمالا شاهد افزایش 20 تا 30 درصدی پروازها نسبت به موقعیت کنونی باشیم. به گزارش عصر …

ادامه مطلب