کیفیت هوای تهران قابل قبول است

[ad_1] شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۷۲ قرار گرفته و کیفیت هوای تهران قابل قبول است. به گزارش فارس، شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۷۲ قرار گرفته و  کیفیت هوای تهران قابل قبول است. همچنین این شاخص طی ۲۴ ساعت گذشته بر روی عدد ۶۶ قرار داشت …

ادامه مطلب