آمریکا باید برای نقض حقوق بشر در محاکم بین المللی محاکمه شود

آمریکا باید برای نقض حقوق بشر در محاکم بین المللی محاکمه شود

[ad_1] مردم دنیا رفتار آمریکایی‌ها با مردم کشور خود را ببینند، اینکه فریاد امام (ره) نسبت به استکبارستیزی به ویژه آمریکا بلند شد و همین روحیه همواره مورد تاکید رهبری بوده است، به همین دلیل است، مردم می‌بایست، چهره حقیقی استکبار را ببینند. رییس قوه قضاییه گفت:آمریکا باید برای نقض حقوق بشر در محاکم بین …

ادامه مطلب