پلمب ۳۲۰ نانوایی به دلیل تخلفات غیربهداشتی در خراسان رضوی

پلمب ۳۲۰ نانوایی به دلیل تخلفات غیربهداشتی در خراسان رضوی

[ad_1] رئیس گروه سلامت محیط دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: ۳۲۰ نانوایی در مناطق زیر پوشش این دانشگاه به دلیل تخلفات بهداشتی مهر و موم شدند. به گزارش ایلنا، علی‌اصغر حسنی در این خصوص گفت: ۳۲۰ نانوایی در مناطق زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد در خراسان رضوی به دلیل تخلفات بهداشتی در راستای کنترل …

ادامه مطلب