نقش مناطق آزاد در همکاری های بلند مدت ایران و چین

[ad_1] در جلسه اول تیرماه امسال هیات دولت، پیش نویس نهایی برنامه همکاری های بلندمدت ایران و چین بررسی و تصویب شد. به نظر می رسد تهران و پکن با توجه به وضعیت نظام بین الملل به ویژه از زمان آغاز دولت ترامپ به درک متقابلی جهت همکاری های اقتصادی بلندمدت رسیده اند. این موضوع …

ادامه مطلب