امام خمینی؛غریب در وطنِ خویش!

[ad_1] یادداشت حاضر به قلم یکی از نویسندگان که سال هاست به تاریخ پژوهی و مشخصا بررسی زندگی رهبر فقید انقلاب می پردازد از طریق پژوهش‌گر علاقه مند دیگری در اختیار «عصر ایران» قرار گرفته است و منتشر می شود. متن نوشتۀ آقای «محمد رجائی نژاد» در نقد یکی از برنامه‌های شبکۀ سیمای نور قم …

ادامه مطلب