سومین جلسه دادگاه اکبر طبری: “قبول ندارم، تکذیب می‌کنم”

سومین جلسه دادگاه اکبر طبری

[ad_1] وجوهی که بین من و مشایخ تبادل شده که مربوط به کار‌های ساخت و ساز است، مشایخ هیچ پرونده‌ای در دادگستری نداشته و ادعایی نیز درباره لواسان ندارد. سومین جلسه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضاییه و متهمان دیگر این پرونده، صبح امروز یکشنبه 25 خرداد 99 به …

ادامه مطلب

سومین جلسه دادگاه اکبر طبری: “قبول ندارم، تکذیب می‌کنم”

سومین جلسه دادگاه اکبر طبری

[ad_1] وجوهی که بین من و مشایخ تبادل شده که مربوط به کار‌های ساخت و ساز است، مشایخ هیچ پرونده‌ای در دادگستری نداشته و ادعایی نیز درباره لواسان ندارد. سومین جلسه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضاییه و متهمان دیگر این پرونده، صبح امروز یکشنبه 25 خرداد 99 به …

ادامه مطلب