چند کیلومتر مترو در ۳ سال گذشته ساخته شده است؟

چند کیلومتر مترو در ۳ سال گذشته ساخته شده است؟

[ad_1] فارس نوشت: 3 سال پیش زمانی که پنجمین دوره مدیریت شهری فعالیت خود را آغاز کرد، بسیاری از آنها به عملکرد مدیران قبلی منتقد بودند و می گفتند خیلی کاری در شهر نشده است. یکی از اقدامات در دوران مدیریت قبل، توسعه حمل و نقل عمومی با اولویت مترو بود. با روی کار آمدن …

ادامه مطلب