الزامات رسانه ای مبارزه با فساد چیست؟

الزامات رسانه ای مبارزه با فساد چیست؟

[ad_1] سیدصادق حسینی در چهل سالگی انقلاب، مبارزه با فساد برجسته تر از قبل و با الویت بیشتری دنبال شد. رییس وقت قوه قضاییه از رهبری استجازه قضایی گرفت، دادگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی به صورت ویژه تاسیس و دادگاه به صورت پیاپی برگزار شدند و سلاطین سکه و قیر اعدام شدند. این که چرا …

ادامه مطلب