آخرین جلسه محاکمه فریبا عادلخواه برگزار شد

[ad_1] با توجه به تأیید دادستانی، کیفرخواست با دو اتهام دیگر با عناوین «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور» و «تبلیغ علیه نظام» به دادگاه انقلاب می‌رود. رئیس شعبه ١۵ دادگاه انقلاب اسلامی از برگزاری آخرین جلسه محاکمه فریبا عادلخواه خبر داد. به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، قاضی ابوالقاسم صلواتی در …

ادامه مطلب