کرونا و یادآوری مسئولیت دولت در به بهشت بردن شهروندان!

کرونا و یادآوری مسئولیت دولت در به بهشت بردن شهروندان!

[ad_1] نوشتاری از علی بهادری جهرمی؛ حقوقدان و مدرس دانشگاه بی‌شک دولت در قبال موضوعاتی که جنبه عمومی پیدا می‌کند مسئول است. این امر تا آنجا پذیرفته شده که در علم حقوق هرجا نامی از «دولت» مشاهده شود آن زمینه را «عمومی» می‌دانیم که در برابر جایی است که اسمی از دولت به میان نمی‌آید …

ادامه مطلب