تهران؛ آتش سوزی در انبار ضایعات پلاستیک

تهران؛ آتش سوزی در انبار ضایعات پلاستیک

[ad_1] محل آتش سوزی محوطه ای به وسعت حدود ١٠٠٠ متر بود که سوله ای صنعتی به وسعت ۴٠٠ متر در آن واقع شده بود. داخل این سوله مسقف و داخل محوطه مقادیر زیادی ضایعات پلاستیکی نگهداری و داخل سوله با دستگاه ها ذوب می شد و مواد جدیدی ساخته میشد. سخنگوی سازمان آتش نشانی …

ادامه مطلب