۱۸ هزار فقره پرونده تخلف صنفی در مازندران تشکیل شد

[ad_1] رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران: ساری – رئیس سازمان صنعت، معدن وتجار مازندران از تشکیل حدود ۱۸ هزار پرونده تخلف صنفی سال قبل در استان خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، حسینقلی قوانلو با بیان اینکه از سوی بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران در سال گذشته تعداد ۱۷ هزار و۸۹۵ …

ادامه مطلب

۱۸ هزار فقره پرونده تخلف صنفی در مازندران تشکیل شد

[ad_1] رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران: ساری – رئیس سازمان صنعت، معدن وتجار مازندران از تشکیل حدود ۱۸ هزار پرونده تخلف صنفی سال قبل در استان خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، حسینقلی قوانلو با بیان اینکه از سوی بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران در سال گذشته تعداد ۱۷ هزار و۸۹۵ …

ادامه مطلب