دستگاه های صنعتی و آشنایی با آن ها

دستگاه های صنعتی و آشنایی با آن ها

[ad_1] شیر پروانه ای شیر پروانه‌ای گونه‌ای از شیرهای صنعتی است که به جهت کنترل یا انسداد مسیر جریان سیال استفاده می‌ شود. این شیرها معمولا از یک دیسک دایره‌ای یا مستطیلی شکل که امکان چرخش حول محور خود را دارد برای مسدود کردن مسیر جریان سیال استفاده می کند. شیرهای پروانه ای نسبت به …

ادامه مطلب