شهاب سنگ‌های رازآلودی که از یک سیارک با هسته مایع آمده‌اند

شهاب سنگ‌

[ad_1] شهاب سنگ ها به طور معمول یا سنگی هستند یا فلزی، اما دانشمندان به مورد عجیبی برخورده اند که هر دو ویژگی را با هم دارد و به این نتیجه رسیده اند که این شهاب سنگ از سیارکی سنگی با هسته فلز مذاب جدا شده است. به گزارش ایسنا و به نقل از نیو …

ادامه مطلب