التماس بزرگترین تولیدکننده زرشک دنیا برای فروش محصولش

التماس بزرگترین تولیدکننده زرشک دنیا برای فروش محصولش

[ad_1] محصول بزرگترین تولیدکنندگان زرشک در دنیا و ایران به پای برداشت رسیده در حالیکه زرشک پارسالشان در انبارها خاک می خورد؛ حالا مانده اند در چه کنم روزگار و دست به التماس دلال و جهاد کشاورزی و تعاون روستایی محصولی که به یاقوت سرخ در دنیا معروف است با وجود خواص هزار و یکی …

ادامه مطلب