زباله سوزی، آتشی بر جان محیط زیست

زباله سوزی، آتشی بر جان محیط زیست

[ad_1] سوزاندن برخی از پسماندها و زباله ها، نه تنها سبب آلودگی هوا می‌شود بلکه آتشی برافروخته به جان محیط زیست و طبیعت است که خسارت های جبران ناپذیری را وارد می‌کند. به گزارش ایرنا، یکی از مشکلات زیست محیطی، عدم مدیریت صحیح پسماندها توسط برخی صنایع و واحدهاست که زباله های تولیدی را به …

ادامه مطلب