دستور رئیسی به بازرسی کل کشور برای بررسی دستمزد ۹۹ کارگران

[ad_1] دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران از دستور رئیس قوه قضائیه به بازرسی کل کشور برای بررسی ابعاد مزد ۹۹ خبر داد و گفت: مقرر شد طبق دستور رئیس قوه قضائیه بازرسی کل کشور در بازه زمانی مشخص مزد ۹۹ را با نمایندگان کارگران در شورای عالی کار بررسی کند. هادی ابوی، دبیرکل کانون …

ادامه مطلب