درمان هیجان مدار چیست؟

درمان هیجان مدار

[ad_1] درمان هیجان مدار یک رویکرد کوتاه مدت( بین هشت تا بیست جلسه) و ساختارمند به زوج درمانی است که در دهه هشتاد میلادی به وسیله سو جانسون و لزلی گرینبرگ تدوین شد. این رویکرد کاربرد خانوادگی و انفرادی هم دارد. در این روش درمانی از مؤلفه های تمرکز بر احساسات مثبت، بازسازی هیجانی، پیدا …

ادامه مطلب