اگر بایدن در تهران ستاد دارد، لابد ترامپ هم دارد!

اگر بایدن در تهران ستاد دارد، لابد ترامپ هم دارد!

[ad_1] یادشان رفته به جلد هنرمندانۀ مجلۀ معتبر و آلمانی «اشپیگل» نیز اشاره کنند که با کلمۀ «پرزیدنت» بازی کرده و «ent» آخر را به صورت «end» نوشته… عصر ایران؛ سروش بامداد– روزنامۀ دانشگاه آزاد، تحلیل چند رسانۀ حرفه ای مکتوب در تهران دربارۀ احتمال شکست دونالد ترامپ در مقابل رقیب خود (جو بایدن) در …

ادامه مطلب