چرا خبرنگاریِ حوزه آموزش و پرورش ضعیف شده/ چرا توجه به این ضعیف‌شدگی مهم است؟

 چرا خبرنگاریِ حوزه آموزش و پرورش ضعیف شده/ چرا توجه به این ضعیف‌شدگی مهم است؟

[ad_1] با بررسی سوژه‌ها و موضوعات خبری رسانه ها در بیست سال گذشته(مطالعه ۱۳۹۷)، اغلب رسانه ها به سوژه ها و موضوعات تکراری پرداخته اند عصرایران؛ مرتضی نظری – کارکرد رسانه به طور عام و خبرنگاریِ حرفه ای در حوزه آموزش و پرورش به طور خاص، به ناتوانی در اجتماعی‌سازیِ مقوله آموزش و کاهشِ اثرگذاری در …

ادامه مطلب