صفحه‌ای در شبکه‌های اجتماعی ندارم

معاون امور ویژه دفتر مقام معظم رهبری: صفحه‌ای در شبکه‌های اجتماعی ندارم

[ad_1] معاون امور ویژه دفتر مقام معظم رهبری با بیان اینکه صفحه‌ای در شبکه‌های اجتماعی ندارم،‌ تاکید کرد که با سواستفاده کنندگان برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. معاون امور ویژه دفتر مقام معظم رهبری با بیان اینکه صفحه‌ای در شبکه‌های اجتماعی ندارم،‌ تاکید کرد که با سواستفاده کنندگان برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. به گزارش …

ادامه مطلب