جزییات بررسی جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی

جزییات بررسی جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی

[ad_1] مکالمات خلبانان و کروی پروازی تا ۱۹ ثانیه پس از انفجار ضبظ شده و پس از آن FDR و CVR از کار افتاده است. رییس سازمان هواپیمایی کشوری در پاسخ به سوالی مبنی بر این‌که گزارش نهایی جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی چه زمانی منتشر می‌شود، گفت: با وجود این‌که یکسال برای تدوین و انتشار …

ادامه مطلب