شهر هخامنشی خراسان‌شمالی دریچه‌ای رو به شناخت فرهنگ‌های تاریخی شمال شرق کشور

[ad_1] طی پژوهش‌های باستان‌شناسی که از سال 1391 در محوطه تاریخی ریوی واقع در نزدیکی روستای نجف شهرستان مانه و سملقان آغاز شده بود باستان­شناسان این اداره کل طی دو فصل کاری در سال‌های 1391 و 1393 به بقایای یک شهر تاریخی از دوران هخامنشی در دشت سملقان دست یافتند. با توجه به اهمیت این …

ادامه مطلب