تقلای خطرناک کشورهای ثروتمند برای خرید واکسن کرونا/ سازمان‌های جهانی: خطرناک است

خرید واکسن کرونا

[ad_1] دنیا برای ساخت واکسن کووید -19 در تکاپوی شدیدی است و برخی از کشورها بدون توجه به مشاوره و اقدامات سازمان‌های جهانی برای خرید  واکسن‌های احتمالی در حال رقابت با یکدیگرند. رویترز در گزارشی به نام “”ناسیونالیسم واکسن”،آیا هر کشوری کار خود را می‌کند؟” به بررسی اقدام برخی از کشورها در خرید واکسن و …

ادامه مطلب