توریسم سلامت؛ مفهومی فراتر از درمان

توریسم سلامت؛ مفهومی فراتر از درمان

[ad_1] درمان، یکی از انگیزه‌هایی است که به واسطه آن افراد به مکان‌های مختلف سفر می‌کنند و برای بهبود وضعیت جسمی و روحی خود تن به سختی‌های سفر می‌دهند. گردشگری سلامت تنها محدود به خدمات پزشکی نیست و شامل خدمات طبیعت‌درمانی نیز می‌شود. به گزارش ایسنا، مدیر گروه پژوهشی مدیریت و برنامه‌ریزی گردشگری پژوهشکده گردشگری …

ادامه مطلب