شست‌وشوی فوت‌شدگان در بیمارستان یا منازل ممنوع است

شست‌وشوی فوت‌شدگان در بیمارستان یا منازل ممنوع است

[ad_1] در این دستورالعمل‌ تمامی موازین بهداشتی و اصول حفاظتی از دستگاه‌های مختلف کسب شده است. به عنوان مثال نظر نظرات کارشناسی متخصصین آب و خاک در مورد انتقال این ویروس به آب و خاک کسب شده و براساس نظرات دستگاه‌های مختلف این دستورالعمل تدوین و ابلاغ شده است. رییس کمیته سلامت شورای شهر تهران …

ادامه مطلب