نامناسب بودن لنگرگاه با آبخور کشتی از عوامل غرق شدن شناور بهبهان

نامناسب بودن لنگرگاه با آبخور کشتی از عوامل غرق شدن شناور بهبهان

[ad_1] یکی از نجات‌یافتگان شناور غرق شده «بهبهان» گفت: نامناسب بودن لنگرگاه برای توقف کشتی یکی از عوامل غرق شدن شناور «بهبهان» است. به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحمید شویرد حمیداوی نجات یافته شناور «بهبهان» عصر امروز هنگام ورود به کشور در خصوص چگونگی غرق شدن شناور «بهبهان» بیان کرد: به دلیل توقف زیاد در اسکله، …

ادامه مطلب