حمله ماموران تخریب به روستای حضرت ابوالفضل اهواز  با شکایت بنیاد مستضعفان /نیروی انتظامی: شلیک نکردیم (+فیلم)

[ad_1] ماموران نیروی انتظامی برای تخریب خانه های روستا ابوالفضل اهواز رفته بودند که با مقاومت مردم روبه رو شدند و دست به شلیک گاز اشک آور و گلوله های ساچمه ای زدند. ماموران تخریب با شکایت بنیاد مستضعفان به روستای حضرت ابولفضل اهواز حمله کردند. به گزارش مهر؛ در یک سال اخیر ساکنان روستای …

ادامه مطلب