ریشه های تصمیم سازی امارات برای رابطه با اسرائیل

ریشه های تصمیم سازی امارات برای رابطه با اسرائیل

[ad_1] محمود سریع القلم در یادداشتی می نویسد: شاهزاده های جوان و میان سال از پان عربیسم جمال عبدالناصر، وحدت عربی و دیگر ایسم ها فاصله گرفته اند و بیشتر به فکر کشور خودشان و آیندۀ اقتصادی آن هستند. از این زاویه، با نسل های گذشته و پدران خود تفاوت هایِ جدی استنباطی دارند. رهیافت …

ادامه مطلب