CDL آزمون کتبی فرمت

[ad_1]

هر ایالت خود آن را امتحان کتبی فرمت اما تمام سوالات آزمون و پاسخ تقریبا یکسان هستند. برای مثال در فلوریدا آزمون کتبی گرفته شده است بر روی یک کامپیوتر و هر سوال دارای یک محدودیت زمانی. در نیوجرسی در آزمون کتبی گرفته شده است بر روی کاغذ و هیچ محدودیت زمانی وجود دارد. هر دولتی را مطابق با قانون فدرال که نیروهای تمام متحده به آزمون های مشابه.

در اکثر کشورهای آزمون دانش عمومی است 50 سوال و بقیه تاییدیه حدود 25 سوال. شما می توانید به عنوان بسیاری از مجوز آزمون به عنوان شما می خواهید در یک روز. شما همیشه می توانید به بازگشت به راهنمایی و رانندگی را برای دریافت تاییدیه. برای مثال زمانی که شما برای اولین بار در زمان آزمون کتبی شما فقط می خواستم به درایو ترکیبی خودرو با هوا ترمز. ده سال بعد از آن شما در حال حاضر می خواهید به درایو یک اتوبوس مدرسه, بنابراین شما می توانید به D. M. V و اتوبوس مدرسه, تایید تست.

اگر شما می خواهید به درایو یک تراکتور تریلر مجهز به ترمز و حمل و نقل مواد خطرناک, شما باید دانش عمومی آزمون ترکیبی تست خودرو هوا ترمز تایید تست و منطبق تایید تست. اگر شما می خواهید به درایو یک کامیون جعبه با هیدرولیک ترمز شما فقط نیاز به تصویب دانش عمومی ،

ترین چشم انداز تجاری رانندگان را حداقل از تایید آزمایش های مورد نیاز برای شروع آموزش و دریافت مجوز تجاری. معمولا حداقل شامل آزمون دانش عمومی و هوا ترمز تایید تست.

[ad_2]