3 نکاتی برای مذاکره حقوق و دستمزد بزرگ در دستگاه های پزشکی صنعت

[ad_1]

1. آیا حل و فصل و یا اجتناب از مذاکره است. مذاکره حقوق و دستمزد است که منعکس کننده ارزش خود را برای دو دلیل ضروری است. اول کوچکتر حقوق صدمه دیده خود را در دراز مدت مالی. شما را دریافت خواهد کرد کوچکتر را افزایش می دهد و کوچکتر بازنشستگی در دراز مدت. همه دستگاه های پزشکی حرفه ای باید آماده مذاکره اولیه خود را ارائه حقوق و دستمزد اما برخی از اجتناب از مذاکره برای جلوگیری از احساس ناراحت کننده است.

فقط به یاد داشته باشید اگر شما نگاهی به حقوق و دستمزد است که شما احساس می کنید که در زیر شما خواهد آمد به خشم کارفرمای خود و دوست نداشتن خود ، به کمک های اولیه ناراحتی تحقیقات این شرکت به طور متوسط حقوق و دستمزد. این اطلاعات می تواند کمک به شما احساس می کنید راحت تر مذاکره حقوق و دستمزد خود را پس از شما می دانید بیشتر در مورد آنچه که کارفرمای شما در حال حاضر می پردازد.

2. زمان بندی همه چیز است. آشکار نیست که چقدر شما را قبول و یا حقوق و دستمزد پیچ خیلی زود است. هر چه زودتر شما داوطلب خود را در کمترین قابل قبول حقوق و دستمزد کمتر مذاکره قدرت شما را بعد از آن. در انتهای مخالف نیست پرس و جو در مورد حقوق و مزایای بیش از حد به سرعت. دیگر شما صبر کنید بیشتر به شما به عنوان علاقه مند در این موقعیت به جای پول است. هنگامی که شما انتخاب برای موقعیت شما می توانید بپرسید در مورد مزایای خاص.

3. جلوگیری از به راه انداختن جنگ در counteroffer. انتخاب جنگ خود را با دقت به عنوان شرکت های درک نیست داشتن کل خود را جبران بسته های حمله توسط کارکنان جدید. اگر شرکت های بزرگ مناسب است اما حقوق و دستمزد است نه آنچه شما می خواهید به تمرکز بر روی حقوق و دستمزد به طور خاص. اگر این شرکت تمایلی به مذاکره حقوق و دستمزد خود مذاکره بیشتر در زمان تعطیلات و یا جابجایی کمک. به خصوص در دستگاه های پزشکی, خرید و فروش, یک بسته جبران خسارت است خیلی بیشتر از پایه حقوق و دستمزد پس از انتخاب یک یا دو نفر دیگر مناطق به تمرکز در فرایند counteroffer اگر حقوق و دستمزد است بسیار برای شما مهم است.

[ad_2]