کیفیت هوای تهران قابل قبول است

[ad_1]

شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۷۲ قرار گرفته و کیفیت هوای تهران قابل قبول است.

به گزارش فارس، شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۷۲ قرار گرفته و  کیفیت هوای تهران قابل قبول است. همچنین این شاخص طی ۲۴ ساعت گذشته بر روی عدد ۶۶ قرار داشت و کیفیت هوای تهران قابل قبول بود.

تهران از ابتدای سال ۱۴ روز هوای پاک و ۹ روز هوای قابل قبول داشته است این در حالی است که در مدت مشابه سال پیش پایتخت ۱۸ روز هوای پاک و ۵ روز هوای قابل قبول داشت.

بیشترین دما برای روز جاری ۱۶ درجه و کمترین دما ۸ درجه سانتیگراد پیش بینی شده است.

[ad_2]

Source link