کورسوی امید مردم را قطع نکنید

[ad_1]

پس از مشخص شدن منتخبین مجلس یازدهم بسیاری از فعالان اقتصادی بر این عقیده استوار هستند که بیشتر وقت و انرژی مجلس صرف تنش با دولتی می شود که یک سال از عمر آن بیشتر باقی نمانده و این مورد مجلس را از وظیفه اصلی خویش که قانون گذاری در حوزه های مختلف کشور است دور می دارد.

چه بسا می بایست  مجلس هوشیارانه از حواشی به دور باشد و دولت خسته را به کار وا دارد تا در این شرایط حساس کورسوی امید مردم قطع نشود.

اما امروز با انتخاب اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس بارقه امید بر خاکستر اقتصادی کشور زده شده و بسیار مایه خوشحالی و خرسندی است که در کمیسیون اقتصادی مجلس افرادی کارشناس، با تجربه و با دانش اقتصادی حضور دارند و مسئولیت خطیر در این زمان حساس که مهم ترین مشکل کشور بحث معیشت است را پیگیری و در جهت حل آن قدم بر می دارند.

نظر به این که مقام معظم رهبری در روز نخست آغاز به کار مجلس یازدهم مهم ترین مسئله پیش رو در کشور را اقتصاد نام برده اند، به عنوان یک فعال اقتصادی که سالیان طولانی در این مسیر پر فراز و نشیب قدم برداشته ام چند نصیحت برادرانه برای عزیزان کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی دارم:

– حمایت از کارآفرینان که قلب اقتصادی یک کشور هستند در قالب سیاست های تشویقی و حمایت های بیمه ای و مالیاتی.

– اصلاح قوانین پولی و مالی کشور در راستای جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی.

– تقویت صادرات با حذف قوانین زائد و دست و پا گیر و تسهیل در برگشت ارز صادراتی و حمایت های گمرکی.

– تدوین لایحه تعارض منافع ویژه مدیران ذینفع اقتصادی دولتی.

– واگذاری شرکت های زیان ده دولتی به منظور افزایش بهره وری به بخش خصوصی.

– تشکیل کمیته های تخصصی متناسب با بحران اقتصادی ایران امروز.

– بهره گیری از تجارب تشکل ها، اصناف و اتاق های بازرگانی در جهت تدوین قوانین کاربردی.

* عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران

۲۲۳۲۲۵

[ad_2]

Source link