کشف بزرگ دانشمندان ناسا در قطب: شواهدی از احتمال وجود جهان های موازی !

[ad_1]

گروهی دانشمندان ناسا مستقر در قطب جنوب به شواهدی دست یافته اند که ممکن است متعلق به جهانی موازی باشد، جایی که قوانین فیزیکی کاملا به طور معکوس عمل می کنند.

[ad_2]

Source link