کانون‌های یادگیری کشاورزی درچهارمحال وبختیاری راه اندازی می شود

[ad_1]

رئیس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری:

شهرکرد- رئیس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: کانون‌های یادگیری کشاورزی درچهارمحال وبختیاری راه اندازی می شود.

ذبیح الله غریب در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در سال جاری دو مورد سایت جامع الگویی و یک مورد کانون یادگیری در شهرستان شهرکرد اجرا می‌شود.

وی گفت: هدف اصلی از ایجاد سایت‌های جامع الگویی و کانون‌های یادگیری، همسو کردن فعالیت‌های مختلف بخش کشاورزی و ایجاد تعامل با بخش‌های تحقیقاتی، اجرایی و خبرگان محلی است تا با استفاده از پتانسیل‌های موجود بتوان به اهداف بخش کشاورزی دست یافت.

رئیس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه سایت جامع الگویی متعلق به کشاورز پیشرو، کانون یادگیری متعلق به نمونه‌های بخش کشاورزی و واحدهای تابعی نیز متعلق به سایر بهره‌برداران در یک روستا هستند، افزود: امسال مقرر است دو سایت جامع الگویی شامل احداث باغ و پرورش گاو شیری و یک کانون یادگیری با عنوان گلخانه تولید محصول سالم توت فرنگی در حوزه عمل مراکز جهاد کشاورزی مرغملک، حومه شهرکرد و چالشتر اجرا شود.

وی گفت: سطح زیر کشت سایت‌های اصلی ۵.۲ هکتار و ظرفیت سایت اصلی گاو شیری ۴۰ رأس است و سایت‌های تابعی حدود ۳۵ هکتار سطح زیر کشت داشته و ظرفیت دامداری‌های تابعی نیز ۴۰۰ رأس است.

[ad_2]

Source link