چگونه می توانید بیمارستان حرکت به محموله

[ad_1]

محموله مقابل از قبل خریداری شده و موجودی – این سوال در ذهن بسیاری از بیمارستان ها و شرکت های تجهیزات پزشکی.

چه کسانی سود حاصل از محموله و به همین دلیل نمی ماند با قدیمی و آشنا… از قبل خریداری شده موجودی است ؟

اگر بيمارستان به یک حرکت کامل محموله خرید مدل آنها قادر به پیگیری دستگاه های پزشکی با دقت ؟ آیا آنها همچنان به کامل سهام از تمام موجودی آنها نیاز دارید ؟

خواهد شد شرکت های تجهیزات پزشکی هنوز هم به همان نوع از فروش خواهد شد و یا سفارشات کاهش?

سوال اول ما باید پاسخ است – آنچه که محموله?

محموله توانایی برای بیمارستان ها برای دریافت سهام از شرکت های تجهیزات پزشکی, اما تنها یک بار پرداخت آن واقع شده است استفاده می شود.

موارد آن مناسب برای بالا هستند-هزینه لوازم پزشکی. این را می توان در اتاق عمل, Cath-آزمایشگاه EP آزمایشگاه و هر گونه مداخله ،

وجود خطرات مختلف است که به هر دو بیمارستان و شرکت های تجهیزات پزشکی در حالی که تلاش برای مدیریت سپرده سهام.

اول بسیار دقیق سوابق نگهداری می شود باید در همه به پایان می رسد. بیمارستان باید به طور مداوم عرضه اطلاعات در مورد هر یک از آیتم زمانی که از آن استفاده می شد و چه می شود در روزهای آینده/هفته/ماه. اگر این سوابق نگهداری می شود به خوبی در بیمارستان/فروشنده اختلافات بیش از منابع مالی ممکن است رخ دهد.

خطر دیگری است که کمتر سفارشات توسط بیمارستان ها باعث کاهش فروش برای شرکت های تجهیزات پزشکی. در مواردی که بیمارستان اقدام به خرید این دستگاه ها در پیشبرد

یکی دیگر از خطر میسازد با فروشنده – محموله به معنی شرکت های تجهیزات پزشکی ترک اقلام گران قیمت با بیمارستان قبل از پرداخت می شود. اگر چه آنها به پایان می رسد از دست داده و یا به سرقت رفته ؟ چه کسی پرداخت برای اقلام پس از آن ؟

خطر دیگری است که تحت نگردند و یا نداشتن حق دستگاه برای روش راست. چه اتفاقی می افتد اگر یک پزشک آماده است برای یک روش اما در این مورد وجود ندارد دلیل آن نبود دستور داد در زمان ؟

اما محموله حامل بسیاری از مزایای بیش از حد – حتی بیشتر از قبل خریداری شده و موجودی و برای هر دو طرف!

1. آن را قادر می سازد بیمارستان به صرفه جویی در پول است که در غیر این صورت سرمایه گذاری در سهام که کنار گذاشته است.

2. این تضمین وجود دارد که انواع آیتم های انتخاب که بیمارستان نمی تواند استطاعت را قبل از.

3. انتخاب یک بیمارستان می خواهد در حال حاضر تضمین می کند که دستگاه های پزشکی با نام تجاری را می توان در داخل تامین اتاق – فروشنده می تواند کاهش دهد و تلاش از جمله دستگاه خود را در بیمارستان را انتخاب کنید.

چگونه می تواند ما را قادر می سازد محموله به کار می کند ؟ با تکنولوژی RFID امروز در دسترس است.

اگر شما پیگیری موجودی – چه در زمانی که از آن استفاده شد که روش که توسط کارکنان و کدام روش با توجه بعدی… محموله می تواند کار کند.

علاوه بر این اگر این اطلاعات در دسترس است برای فروشندگان برای دیدن آنلاین را در زمان واقعی – آنها امنیت است که هر دستگاه است که به خوبی نگهداری می شود.

[ad_2]