چگونه سهام عدالت را بفروشیم؟ (فیلم)

[ad_1]

معاون شرکت سپرده گذاری مرکزی: برای فروش سهام عدالت، نیازی به مراجعه حضوری نیست. ارزش سهام عدالت ٥٣٢ هزارتومانی اکنون ١٧ ملیون تومان است.

[ad_2]

Source link