چگونه داده های علم شکل دادن به آینده بهداشت و درمان

[ad_1]

اطلاعات و بهداشت و درمان

به همین دلیل مراقبت های بهداشتی یکی از نخست مشتریان از اطلاعات علم است که از آن شده است تولید مقادیر عظیم داده را برای سنین و در حال حاضر هم واقعا فشار این داده ها به محدودیت های که نشده باز نشده است. از دقت دارو به پیشرفته دستگاه های پوشیدنی به روش های مدرن کشف مواد مخدر علوم اطلاعات در حال تغییر است راه ما می دانیم بهداشت و درمان امروز. زیر هستند برخی از عوامل چگونه داده های علمی ایجاد شگفتی در صنعت بهداشت و درمان:

  1. توسعه داروهای جدید: داروهای چرا مردم به بیمارستان ها و شما شگفت زده می شود به می دانم که هر پزشکی که شما در یک فروشگاه شده است توسعه یافته با پژوهش های مستمر از سال ها و سرمایه گذاری های عظیمی. و متاسفانه بسیاری از تازه کشف شده مواد مخدر به اثبات می شود یک شکست است.

    با کمک داده های علوم آزمایشگاه در حال حاضر می تواند در کاهش زمان و انرژی مورد نیاز برای توسعه داروهای جدید. ما می توانید ترکیب مورد مطالعات درمان سوابق آزمون نتایج و غیره و استفاده از الگوریتم های یادگیری ماشین برای ایجاد شبیه سازی های که می تواند ما را در پیشبرد این که آیا یک دارو است که رفتن به محل کار در بدن انسان است. نه تنها این, اما ما نیز قادر به پیش بینی که چگونه ژن ها در بدن ما در حال رفتن به تحت تاثیر مواد مخدر است. این است که نه تنها به افزایش سرعت تحقیقات, اما همچنین کاهش اتلاف پول است.

  2. پیشرفته دستگاه های پوشیدنی: دستگاه های پوشیدنی در حال حاضر تمام مجموعه برای تبدیل شدن به جدید ما سلامت-سپاه پاسداران است. آنها می تواند ما را از زمان به زمان به روز رسانی از ما و ما خانواده های اعضا و وضعیت سلامت و ثبت اطلاعات برای مرجع. علاوه بر این آنها می توانند تشخیص حتی کوچکترین اختلال در کار سیستم بدن ما و به ما اطلاع بلافاصله. آنها می توانند تشخیص بیماری ها حتی قبل از اینکه علائم ظاهر شده اند.
  3. تشخیص: این یک حقیقت تلخ است که حتی پس از توسعه فن آوری های مدرن, هزاران نفر از نادرست تشخیص هر سال رخ می دهد. وجود اطلاعات کافی برای جلوگیری از این اشتباهات اما تکنیک های سنتی قادر به بهره برداری از داده ها.

    با کمک داده های علمی ما در حال حاضر می توانید انجام گسترده آزمایشات پزشکی و تجزیه و تحلیل مقدار زیادی از داده ها را تشخیص دقیق تقریبا در هیچ زمان. این نیز کمک به پزشکان در تشخیص بیماری های مزمن در مراحل بسیار اولیه.

  4. دقت داروها: اگر ما نگاهی به روش های سنتی علوم پزشکی کنیم که وجود دارد مجموعه ای از مشکلات و خاص آزمایش و دارو اختصاص داده شده به آنها. به این ترتیب یک آزمون خاص و یا دارو تجویز می شوند در تمام بیماری های مرتبط با. با اطلاعات علم در حال حاضر آن است که ممکن است برای درک دقیق مشکل و ابداع دارو و دوز درآمده است.
  5. توسعه درمان برای بیماری های علاج ناپذیر: مقدار زیادی از پول و انرژی است که سرمایه گذاری در توسعه درمان برای نادرست بیماری در سراسر جهان است. علوم اطلاعات است که کمک به آنها را گرد هم می آیند و به اشتراک گذاری هر یک از دیگر مطالعات, و این است که در نهایت به افزایش سرعت تحقیقات. زمان نه چندان دور زمانی که ما باید یک درمان برای هر بیماری تنها در این سیاره است.

[ad_2]