چگونه به انتخاب یک قصور پزشکی شرکت حقوقی

[ad_1]

چه قصور پزشکی قانون شرکت ؟

نیویورک قصور پزشکی شرکت حقوقی است که در آن وکلای آن تمرکز بر نیازهای مشتریان است که تجربه بیماری و یا مرگ به علت غیر قانونی اقدام یا عدم اقدام در دست پزشکان به آنها باید واگذار مراقبت از خود.

اکثر پزشکان اثبات شایستگی خود را هر روز مجدانه و اخلاقی در مراقبت از بیماران خود را. حتی به طوری که پزشکان در ادامه به آسیب بیماران از طریق قصور. که در صد اضافه می کند تا به اندازه کافی مورد غفلت که ما و دیگر شرکت های حقوقی را ساخته اند عمل پزشکی دادخواهی اولیه نقطه کانونی.

چگونه یک وکیل قصور پزشکی ساخت یک مورد ؟

قصور پزشکی است از خروج و انحراف از استاندارد قابل قبول مراقبت های پزشکی. به دعوی قصور پزشکی در برابر یک حرفه ای مراقبت های بهداشتی خود را وکیل باید به طور کلی اثبات چهار چیز-

  1. بیمارستان و یا پزشک شما بدهکار موظف به ارائه صالح خدمات پزشکی موجب به رسمیت شناخته شده استانداردهای مراقبت زیرا شما خود بیمار
  2. بیمارستان یا پزشک نقض این انحراف از کسانی که پذیرش استانداردهای مراقبت های پزشکی
  3. کارکنان بیمارستان's یا پزشک's سهل انگاری باعث آسیب خود را
  4. شما یا عزیزان شما پایدار صدمه و آسیب به عنوان یک نتیجه از قصور پزشکی

چه قصور پزشکی ادعا می کنند ؟

وکلای قصور توانمند سازی مشتریان خود را برای برگزاری غفلت پزشکان پاسخگویی برای درد جسمی و عاطفی و درد و رنج از دست درآمد و هزینه های پزشکی ناشی از غفلت مراقبت های پزشکی. به عنوان مثال از موارد قصور پزشکی:

عدم تشخیص یک بیماری مانند سرطان
تاخیر در تشخیص
Misdiagnosis
سهل انگاری پزشکی
خطاهای جراحی از جمله جراحی های زیبایی
اشتباه پزشکی
بیهوشی خطا
آسیب های هنگام تولد و یا تروما
داروهای تجویزی خطا
سوء استفاده از دستگاه های پزشکی
عدم درمان
عدم تشخیص
عدم نظارت بر

چه شاکی's نقش در یک قصور ادعا ؟

· مالی : پر ادعا از طریق اکثر وکلای قصور نمی کند نیاز به هر گونه هزینه های قانونی جلو. قانونی خود هزینه مشروط به موفقیت و پرداخت تنها اگر پول خسارت دریافت کرده است از یک مورد

· شواهد : وکیل شما می خواهید برای دیدن هر فیلم و یا عکس های شما ممکن است به خود آسیب یا بیماری در صورتی قابل مشاهده است.

· سوابق : کپی سوابق پزشکی و نسخه اغلب سریعتر و در یک بسته کامل زمانی که بیمار درخواست سوابق و نه وکیل.

رسوبات : وکیل شما خواهد شد به احتمال زیاد نیاز به مشارکت خود را در یک شاهد رسوب و ارائه یک لیست از دیگران که ممکن است قادر به ارائه ارزش به عنوان شاهد.

· يافته های پژوهش: اگر شما امن هر گونه مستقل یافته و یا در حال حاضر ثبت یک شکایت رسمی علیه درمانی پرستار و باید یافته های خود را از تسهیلات مدیر's تحقیقات نشان می دهد که این به وکیل خود را.

[ad_2]