چه NPfIT?

[ad_1]

NPfIT است برنامه ملی برای آن است که بزرگترین ملکی این پروژه را به زندگی بیماران بهتر و کارکنان بیمه خدمات درمانی بسیار کارآمد تر و موثر است.

برنامه ملی برای آن را قادر می سازد تمام کارکنان بیمه خدمات درمانی برای افزایش بهره وری و اثربخشی اعطای دسترسی به اطلاعات بیمار به عنوان و زمانی که آنها به آن نیاز دارید. دندانپزشکان و داروسازان و همچنین کارکنان بیمارستان GPs و دسترسی به بخش های مربوطه از سوابق افرادی که در حال درمان است. برای مثال دندانپزشکان قادر خواهد بود برای دیدن اگر بیمار خود را در هر گونه دارو و یا به تازگی به حال درمان های پزشکی و یا بهره برداری است.

مراقبت از سوابق خدمات اجازه می دهد تا خدمات به اشتراک گذاری سوابق بیمار با رضایت خود را. در حال حاضر تمام مکان هایی که شما می توانید با درمان نگه داشتن سوابق در مورد شما. این می تواند خود را GP, دندانپزشک, داروساز سرپایی بخش و هر جای دیگری که شما ممکن است تا به حال درمان است. قبلا به NPfIT تنها راه برای به اشتراک گذاشتن اطلاعات بین خدمات توسط فکس و یا نامه ای که نبود همیشه سریعترین و یا قابل اطمینان ترین راه است.

هنگامی که شما نیاز به مراجعه به یک متخصص را انتخاب کنید و کتاب سیستم به شما می دهد بیمار فرصتی برای کتاب خود قرار ملاقات در یک زمان و مکان برگزاری به شما کت و شلوار. شما همچنین می توانید به سرعت و به راحتی وقت خود را تغییر دهید و اگر لازم است, و شما می توانید انتخاب کنید از حداقل چهار بیمارستان یا درمانگاه.

HealthSpace یک وب سایت امن برای بیماران مبتلا به فروشگاه شخصی خود و اطلاعات پزشکی و پیدا کردن در مورد محلی خدمات NHS. اطلاعات پزشکی مانند فشار خون و سطح قند خون و کلسترول و همچنین اطلاعات در شیوه زندگی مانند سیگار کشیدن و مصرف الکل و عادات غذا خوردن می تواند ذخیره شده و ایمن آنلاین. علاوه بر اطلاعات در مورد خدمات NHS محلی مانند GPs و بیمارستان و دندانپزشكان و داروخانه ها می توان به دست آمده.

از آرشیو عکس و سیستم ارتباطات (PACS) اجازه می دهد تا تصاویر مانند اشعه ایکس و فراصوت به ارسال الکترونیکی در اطراف بیمارستان را از یک بخش به بخش دیگر بدون بیمار نیاز به همیشه جسمی آنها را حمل. این اطمینان خواهد داد که تصاویر و اسکن نمی گم در راه است که می توان آنها را به صورت الکترونیکی ذخیره شده. ذخیره سازی آنها را به صورت الکترونیکی خواهد شد تا فضای بسیار کمتر و اطمینان حاصل شود که آنها می تواند توسط همه کسانی که نیاز به آنها دسترسی داشته باشید. در این تصاویر می توان به بیمارستان های مختلف به طوری که اگر یک بیمار اشعه X در حوزه های مختلف بیمارستان به بیمارستان محلی و یا اگر آنها حرکت, خانه, X ray را می توان فورا در دسترس است.

با تشکر از NPfIT مراقبت های پزشکی در حال بهبود است و با استفاده از فن آوری برای ارائه خدمات بهتر برای تمام بیماران در تمام زمینه های بیمه خدمات درمانی.

[ad_2]