چه FTTP FTTH FTTB و FTTD? فیبر نوری آموزش سری چهار

[ad_1]

FTTP مخفف فیبر به محل است که یک نوع فیبر نوری ارتباطی تحویل که در آن از یک فیبر نوری اتصال به طور مستقیم اجرا به مشتریان و محوطه. P(محل)می تواند کسب و کار, تجاری, سازمانی و برنامه های کاربردی دیگر که در آن فیبر اتصالات شبکه توزیع به پردیس مجموعه ای از سازه و یا چگالی بالا ساختمان مرکزی واقع شده و عملیات شبکه مرکز. برخی دیگر FTTx مانند FTTN(فیبر به گره) FTTC(فیبر به محدود) هنوز هم بستگی سیم مسی برای “آخرین مایل” (نهایی اتصال) به مشتریان محل که در تضاد با FTTP. FTTP می تواند بیشتر طبقه بندی به FTTH(فیبر به خانه) FTTB(فیبر به ساختمان) ،

شبکه ساخت و ساز از FTTP

FTTP شبکه را می توان به دو بخش عمده: نوری بخش برق و بخش.

1. نوری بخش

نوری بخشی از FTTP شبکه ای است که مسئول حمل سیگنال های نوری به الکتریکی بخش (برق بخش واقع شده است در مشتری مخابرات اتاق). دو فیبر تنظیمات وجود دارد برای FTTP نوری بخش است. اینها مستقیم لینک فیبر و فیبر لینک.

مستقیم لینک فیبر است که به ساده ترین شکل. یک فیبر استفاده می شود به طور مستقیم اتصال دفتر مرکزی به یک مشتری. این نوع اتصال را فراهم می کند مشتری بزرگترین پهنای باند است بلکه گران ترین تنظیمات. به اشتراک گذاشته شده لینک فیبر به معنی یک فیبر تک ترک ارائه دهندگان خدمات دفتر مرکزی است که به اشتراک گذاشته شده توسط بسیاری از مشتریان. تنها در آخرین لحظه فیبر تقسیم شده است به بسیاری از فردی فیبر به هر مشتری.

وجود دو فن آوری های رقیب به صورت مشترک فیبر لینک پیکربندی: فعال شبکه های نوری (AON) و منفعل نوری شبکه (PON).

فعال شبکه های نوری (AON) بسیار بیشتر مانند سنتی اترنت شبکه های کامپیوتری. به آن نیاز دارد الکتریکی مجهز به تجهیزات به بافر و توزیع سیگنال مانند سوئیچ و یا روتر. هر سیگنال خروج از دفتر مرکزی روت فقط به مشتری در نظر گرفته شده توسط روتر و یا سوئیچ است. از سوی دیگر سیگنال های دریافتی از مشتریان در حال بافر توسط روتر در تقاطع اجتناب از برخورد.

منفعل نوری شبکه (PON) استفاده نمی کند و هر گونه الکتریکی مجهز به تجهیزات به بافر و مسیر سیگنال. به جای سیگنال نور از دفتر مرکزی تقسیم و توزیع به تمام مشتریان و حتی کسانی که در نظر گرفته شده است. هنگامی که سیگنال نور می رسد در برق بخشی که در آن آن را تبدیل به سیگنال الکتریکی توسط ONT(پایین را ببینید) این ONT تصمیم می گیرد که آیا برای حفظ و یا دور انداختن سیگنال بسته به مقصد مورد نظر.

2. برق بخش

برق بخشی از FTTP شبکه دریافت سیگنال های نوری و تبدیل آن به سنتی سیگنال الکتریکی است که پس از آن توزیع شده برای دسکتاپ کامپیوتر از طریق یک شبکه سیم مسی شبکه. این تبدیل دستگاه به نام نوری شبکه فسخ(ONT). ساختمان سیستم های تلفن, شبکه و سیستم های تلویزیون کابلی هستند و سپس متصل به ONT.

دیگر FTTx

FTTB: فیبر به ساختمان است. این است که در اشاره به کابل فیبر نوری حامل اطلاعات شبکه متصل شده تمام راه را از ارائه دهنده خدمات اینترنتی به یک مشتری فیزیکی ساختمان.

FTTD: فیبر به میز.. FTTD نشان می دهد برنامه های کاربردی که در آن فیبر نوری اتصالات توزیع شده از دفتر مرکزی به فردی ایستگاه های کاری و یا کامپیوتر در داخل یک ساختار خانه و یا ساختمان.

FTTH: فیبر به خانه. FTTH نشان می دهد فیبر اتصالات شبکه در حال اجرا از دفتر مرکزی به یک محل اقامت و یا بسیار کوچک چند واحد مسکونی.

FTTN: فیبر به گره. FTTN نیز به نام فیبر به محله و یا فیبر به کابینه (FTTCab). آن است که مخابرات در معماری مبتنی بر فیبر نوری کابل اجرا به دولت خدمت یک محله.

FTTC: فیبر به محدود کردن. این نیز نامیده می شود ، محدود (FTTK). آن است که یک سیستم ارتباط از راه دور مبتنی بر فیبر نوری کابل اجرا به یک پلت فرم است که در خدمت مشتریان چند. هر یک از این مشتریان دارای یک اتصال به این پلت فرم از طریق کابل کواکسیال و یا جفت پیچ خورده.

[ad_2]