چرخه درآمد و ObamaCare: آنچه که پیش بینی شده تاثیر?

[ad_1]

ObamaCare حتی به عنوان یک ترکیب متناقض است. هیچ چیز وجود دارد من می توانید ببینید که در نقد و بررسی و تجزیه و تحلیل از “PPACA” H. R. 3590 است که شبیه به “مراقبت”.

نانسی پلوسی قرار دادن “محلی چارچوب” این قانون به متن با بدنام بیانیه “ما نیاز به تصویب این لایحه به منظور پیدا کردن آنچه در آن است”. بحث در مورد آماده, آتش هدف!

متاسفانه برای کسانی از ما در پزشکی پزشکی و خدمات پشتیبانی زمینه های PPACA در حال حاضر قانون زمین. به جای دفن سر ما در شن و ماسه این مهم است که ما درک می کنیم و آماده شدن به صورت مستقیم و غیر مستقیم اثرات PPACA را به پزشکی چرخه درآمد.

چه درصدی از کل خود را A/R است بیمار A/R?

میانگین ملی بیمار A/R درصد از کل A/R به صورت غیر پزشکی بیمارستان شیوه است 16.4%.

چقدر شما در حال حاضر در حال جمع آوری در خود بیمار A/R?

اگر چه آن را متفاوت با تخصص در دمای غیر پزشکی بیمارستان شیوه های جمع آوری 17.8 درصد از پول بدهکار توسط بیماران است.

  • گوارش 26.9%
  • ادراری 24.9%
  • رادیولوژیست 19.6%
  • انکولوژیست 07.9%
  • جراحان 14.7%
  • قلب و عروق 12.8%

زمانی که “نمونه برنامه برای ObamaCare به” رامنی مراقبت های معرفی شده در کارشناسی ارشد چند سال پیش پس از آن افزایش در حسابهای دریافتنی بود به طور متوسط از 30 ٪.

پیش بینی بیمار R/افزایش توجه به ObamaCare در سراسر کشور است که انتظار می رود 27.5%.

اگر شما در حال حاضر در حال جمع آوری کمتر از نیمی از برجسته خود را بیمار A/R, آیا واقعا می توانیم به بیمه خود یک/تحقیق کاهش دهد و خود را بیمار R/افزایش 27.5%?

در چند سال گذشته و حتی قبل از ObamaCare بیمار دریافتنی A/R برای بسیاری از ارائه دهندگان مراقبت های بهداشتی تبدیل شده بود پدیده یک موضوع است.

5 سال پیش: پزشکان شد, مشروط به زندگی خارج از شرکت می پردازد و بیمه بازپرداخت. بسیار کمی فکر و یا تلاش شد قرار داده و به جمع آوری بیمار و مسئولیت.

امروز: 83 درصد از پزشکان مصاحبه گفت: یک/تحقیق بخشی از خود را به طور کلی مطالبات رفته است تا بیش از 15 درصد در 5 سال گذشته. با کاهش بیمه بازپرداخت و بسیار بالاتر بیمار deductibles ارائه دهندگان بیان کرده اند که آنها دیگر قادر به زندگی کردن بیمه بازپرداخت و همکاری می پردازد به تنهایی.

ارائه دهندگان خدمات پزشکی آمده اند به درک که آنها دیگر می تواند به سادگی به نوشتن پرداخت نشده بیمار توازن و انتظار برای ماندن در کسب و کار. ObamaCare را صرفا تشدید این در حال حاضر مشکل رو به رشد. همکاری با یک چرخه درآمد شرکت متخصص در بیمار صدور صورت حساب و مجموعه را به طور قابل توجهی کاهش این تهدید است.

[ad_2]