“چربی انگشت” می تواند به شما هزینه هزاران نفر در صورتحساب های پزشکی!

[ad_1]

را تکذیب کرد! غیر معمول نیست این روزها هنگام ارسال یک ادعا به شرکت بیمه خود را. شاید آن یک انگشت! بله این اتفاق می افتد بیش از, شما می توانید تصویر. انسان در حال تایپ کردن در آن کد و انسان ها اشتباه می کنند اما این اشتباهات می تواند به شما هزینه هزاران نفر. ما همه آن را انجام داده شما به طور تصادفی در نوع “P” به جای “O”. در Facebook هزینه آن تنها چند سخنان نیشدار و شاید برخی از خجالت اگر شما یک “نویسنده” و رئیس شما اتفاق می افتد به “نگاه.” ما تمام شده وجود دارد. اما در “بهداشت و درمان حسابداری جهان” یک لغزش انگشت می تواند به ایجاد یک “کد اشتباه” است که می تواند با قرار دادن یک فرد به ورشکستگی است.

در اینجا این است که آنچه به دنبال در بالای صورتحساب مورد شما یک کد است که تعریف بیمارستان اتهامات عنوان شده برای سفر خود را بر اساس تشخیص شما. اگر کد نادرست است شرکت بیمه خود را ممکن است رد reimbursing برای درمان خود را به دلیل آن را نمی ممکن است شده اند “پروتکل” که خاص درمان.

برای مثال تشخیص کد 427.5 به معنی ایست قلبی. “چربی انگشت mistype” از 527.5 می توانید ارسال یک شرکت بیمه خاراندن سر خود را از آنجا که در حال حاضر آنها در حال تفکر “چرا این فرد را احیا در اورژانس برای تشکیل سنگ در غدد بزاقی?” بنابراین شما در حال فکر کردن در مورد که پسر است که فوت کرد از عفونت باکتریایی در دهان است که به جریان خون? که نادر است (بنابراین شما یکی از کسانی که خود را رزرو قرار ملاقات دندانپزشکی صبح روز بعد از آن داستان زد بر این خبر). به طور معمول شرکت های بیمه نمی کنم”خارج از جعبه” و یا حتی فکر می کنم که برای ماده. ماساژ شرکت می توانید این سنگ را که گریه به دور از اتاق اورژانس و لایحه ای را که با آن می آیند!

مثال دیگر این است که تشخیص کد 427 قلبی dysrhythmias, (یک اصطلاح کلی برای بیماری قلبی یا آهسته یا سریع که برخی از آنها می تواند کشنده باشد) در مقایسه با کد 427.0, پروگزیمال supraventricular ضربان قلب سریع ریتم قلب است که می تواند ناخوشایند و با تجربه هنگام ورزش است اما به ندرت کشنده است.

در هر دو مورد ذکر شده در بالا, شما ممکن است با یک لایحه بزرگ اگر کد تشخیص مطابقت ندارد “پروتکل های معمولی” را به عنوان تعریف شده توسط شرکت بیمه خود را; بنابراین شما ارسال به ایست قلبی… حداقل در حال حاضر شما می دانید درست تشخیص کد.

[ad_2]