چرا ناگهانی ادغام و اکتساب افزایش فعالیت در MIS دستگاه صنعت ؟

[ad_1]

این حداقل و غیر تهاجمی دستگاه های صنعت شاهد نمایی افزایش در زمان های اخیر. بزرگ تصویب نرخ از اکثریت جمعیت سودمند بوده است رشد خود را. وعده درد رویه و حداقل عوارض ناشی از این روش با توجه به استفاده از دستگاه های با حداقل تهاجم است یک عامل کلیدی در تصویب نرخ. اگر چه جراحی های کم تهاجمی بوده و در اختیار بیش از یک قرن از آن است که تنها در چند دهه گذشته آن را به طور گسترده ای پذیرفته شده در صنعت پزشکی. به عنوان یک رشته نسبتا آن را نگه می دارد بسیاری از وعده با همیشه در حال گسترش و پیشرفت های فن آوری با بسیاری از پیشرفت های هیجان انگیز در افق.

با افزایش محصول و نوآوری در روش های کم تهاجمی دستگاه, صنعت, بازار برای دستگاه های با حداقل تهاجم در حال افزایش خواهد بود. جدید ترین اخبار شامل توافق بین گوگل و جانسون و جانسون به توسعه بیشتر و پیشرفته رباتیک, فن آوری برای فولاد استفاده کنید. گوگل امیدوار است برای مقابله با این نرم افزار کنار این مسئله با ایجاد بینایی ماشین تکنولوژی برای کمک به پزشکان در هدایت و کنترل و تجهیزات جراحی. این یک نشانه مهم از وعده های کم تهاجمی دستگاه صنعت نگه می دارد. پیشرفت های تکنولوژیکی منجر به یک خط جدید از محصولات منتشر شده توسط بازار عمده. زیمر بوده است در نمایشگاه 12 جدید فقرات فن آوری در North American Spine Society نشست سالانه به رشد و حضور خود را حفظ موضع خود را به عنوان یکی از رهبران بازار است. تمام محصولات طراحی شده بودند برای روش با حداقل تهاجم.Medtronic را کسب Sophon, Inc., یک شرکت که معروف برای کم تهاجمی استخوان هدایت شنیدن ایمپلنت تکنولوژی و بوستون علمی را کسب American Medical Systems, اورولوژی, نمونه کارها, Philips کسب MIS سازنده دستگاه آتشفشان و ابوت کسب Topera خصوصی سرمایه گذاری-حمایت شرکت تجهیزات پزشکی نشان می دهد تقاضا برای MIS دستگاه در سراسر جهان است و نشانه ای از نوآوری محصول رانندگی رشد بازار در مقیاس جهانی است.

فن آوری های جدید در حال معرفی به بازار در مقیاس بزرگ در درجه اول با توجه به افزایش تقاضا برای تصویب MIS محصولات در اعمال جراحی و دیگر روشهای پزشکی. این فن آوری های جدید شامل امثال 3-D آندوسکوپی و 3-D فرسایش دستگاه های رباتیک پزشکی دستگاه های picosecond حذف تاتو تکنولوژی و فن آوری های دیگر هستند یکی از دلایل اصلی برای رشد تهاجمی دستگاه در بازار جهانی است.

تمام عوامل فوق اشاره به این واقعیت است که دستگاه در بازار در اوج خود است در حال حاضر در درجه اول به دلیل افزایش نرخ تصویب نوآوری محصول و سریع پیشرفت های فن آوری و تنظیم شده است به ادامه این روند برای مدتی تا رسیدن به نقطه اشباع است.

[ad_2]